Measurement H D R C A V1 V2 V3 V4
1 0.0 4.8 2.4 15.1 18.1        
2 4.5 4.1 2.1 12.9 13.2 70.1 70.1 70.1 70.13213
3 9.0 3.9 2.0 12.3 11.9 56.6 56.6 56.6 56.56045
4 20.0 3.2 1.6 10.1 8.0 109.2 109.2 109.2 109.2306
                   
Computationally Equivalent Forms of Formula for Volume of Frustum of Cone
V1 = H/3 * [A1 + A2 + SQRT(A1*A2)] (Based on area)
V2 = [(H/(12*pi)] * [C1^2 + C2^2 + C1*C2] (Based on circumference)
V3 = [(H*pi/12) * [D1^2 + D2^2 + D1*D2] (Based on diameter)
V4 = [pi*H/3] * [(R1^3-R2^3)/(R1-R2)] (Based on radius)
A=Area
C=Circumference
D=Diameter
R=Radius
H=Height above base